+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Bemutatkozás

Az idén 137 éves múltra tekintő tagiskolánk az ország környezeti nevelést kiemelten kezelő ökoiskola hálózatának egyike.

Tanuló létszámunk: 132 fő

Tantestületünk: 15 fő

Iskolaépületünk felújított, jól felszerelt, WIFI lefedettsége teljes. Üzemeltetése során elsődleges szempont a minél kisebb ökológiai lábnyom, melyet biomasszával működő kazánnal, napcsövekkel, szabályozott csaptelepekkel is biztosítunk.

Több sportpályával is rendelkezünk. A szabványos kosárlabdapálya mellett műfüves futballpálya, szabadtéri „edzőpark” is segíti a mindennapos testnevelés színvonalának emelését. Szendvicspanel oldalú „Labdaház”alapkő letétele megtörtént, építése hamarosan kezdődik.

Iskolaudvarunk tágas, parkosított kültéri játékokkal felszerelt.

Intézményünkben informatika szaktanterem 21 munkaállomással szolgálja a korszerű oktatást. Délutánonként 2 napközis csoportban tanulhatnak, játszhatnak gyermekeink.

Alapelveink:

Munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek és a felnőtt is jól érzi magát. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, felzárkóztatásához szükséges.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a környezettudatos magatartás kialakítását. Határozott követelményeket támasztunk tanulóinkkal szemben a szorgalom, az igényesség, a felelősség, a tisztelet, a viselkedés és az önállóság terén.

Pedagógusaink a minél eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek részt.

Az intézmény sajátos arculata:

Iskolánk ökoiskola, a „Fecskebarát Iskola” és a „Madárbarát Iskola” cím tulajdonosa. 2015-ben FONTOS AZ ERDŐNK projektünk III. helyezést ért el az OZONE NETWORK környezettudatos innovációkat jutalmazó pályázatán, és tagiskolánk elnyerte az Ozone Zöld – díjat.

  Az alsó tagozat fő funkciója a biztos alapok megteremtése elsősorban anyanyelvből és matematikából. Német nyelv tanítását a negyedik évfolyamon kezdjük meg. A tantárgyak oktatása korszerű eszközökkel, MOZABOOK digitális tananyagtartalmak támogatása mellett történik.

 A tehetséges gyerekeket többlet feladatokkal, internetes kutató munkával, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel segítjük még több ismerethez jutni. Sikeres természetvédelmi – történelem – robotika szakköröket működtetünk.

 A felzárkóztatás tanórai differenciálással, kompetenciafejlesztő foglalkozások órarendi beiktatásával, tanórán kívül pedig korrepetálással történik. E célt nemcsak a változatos tanulásszervezési formák, hanem fejlesztő –  és gyógypedagógus, pszichológus, valamint szociális munkások is segítik.

Gyermekeinknek további mozgáslehetőséget adnak a futballedzések. A 2019-2020-as tanévtől a művészeti nevelés kiteljesítéseként szolfézs és hangszertanulás is elérhetővé válik.

Szünidőben táborokat, kirándulásokat szervezünk.

Szülői igény szerint az ételallergiás diákjaink számára külön rendelünk ételeket a megfelelő étkezés biztosítása érdekében.

A továbbtanulási statisztikánk megfelelő, minden nyolcadik osztályos diákunk továbbtanul, a visszajelzések alapján jól megállják a helyüket, jól tanulnak.

Pailinger István

tagintézmény-vezető

Fenntartó

Gyermekfelügyelet:

hétköznap: 07-18 óráig