+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Hírek, események

Megvalósított iskolai fejlesztések jelentős elismerése

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. által meghirdetett, a Virtuális Erőmű Program TM Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatán iskolánk elnyerte az ENERGIAHATÉKONY ISKOLA 2023 címet.  „A Virtuális Erőmű Program (VEP) a köztársasági elnök által...

bővebben

Versenyeredmények

Iskolánk harmadik osztályos tanulói, az első félévben országos projektversenyeken vettek részt, a versenyről bővebben ide kattintva olvashat.

bővebben

Versvándor az iskolában

2024. január 12 - én, Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor közreműködésével, a felső tagozatosok rendhagyó tanórákon vettek részt. Beszámolónk ide kattintva megtekinthető 

bővebben

Az általános iskolába történő beiskolázási tájékoztató

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

KIFIR általános iskolai jelentkezők tájékoztatója

Középfokú felvételi eljárás rendje

Tájékoztató felvételizőknek

Tájékoztató a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról

 

KLIK Szakmai pályázat

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a köznevelési intézmények pedagógusai és intézményi munkaközösségei által kidolgozott helyben működő szakmai programok és jó gyakorlatok alkalmazásának és elterjesztésének támogatására kiírt szakmai pályázat keretén belül 970 000 Ft-tal támogatja pedagógiai munkánkat a FONTOS A MEZŐNK projekt megvalósításához. A pályázat keretén belül elindított beszerzések eredményeként iskolabútorok és oktatási eszközök már meg is érkezett a tagiskolába. A tanulókörnyezet színvonalának emelése érdekében Apaj Község Önkormányzata támogatásával pedig 2 tanteremben újíthattuk meg a tanulói bútorzatot. Fontos a mezőnk – nagy létszámú – pedagógiai programunk projektje. A Fontos az erdőnk évek óta működő projektjének új, kiegészítő modulja, melyben a megismerés fő forrása az önálló és csoportos tapasztalás. Célja az iskola környéki füves élőhely „monitorozó feltérképezése” a környezeti nevelés módszereivel. A 16 foglalkozás – a Föld Napján bemutatásra kerülő – diákok által készített 16 produktummal zárul. Dokumentálása az aktuális ökoiskolai beszámolóban történik; hagyományos órakeretet változatlanul hagyja; tananyaghoz, műveltségi területhez köthető. A projekt várható – E-KRÉTA rendszerében mérhető – eredménye a projektmunka értékeléseként kapott tanulói érdemjegyek számának növekedése, a természettudományos tantárgyak esetén a tanóra alatti – e-naplóban dokumentált – tanulói dicséretek számának növekedése, 2019-20-as tanév indításakor természetvédelmi szakkörre jelentkező diákok számának növekedése. A 16 foglalkozás – Föld Napján bemutatásra kerülő – 16 produktummal zárul.

Napközi Erzsébet-tábor Apajon

Tagintézményünk pályázatot nyújtott be, majd nyert az Erzsébet a Kárpát -medencei Gyermekekért Alapítványhoz egy helyi igényeket követő, szülőkkel, pedagógusokkal együttműködő napközi-tábor életre hívásához. 54 fős diákcsoportunk tagjai képletes összeg befizetésével vehettek részt – Miklósné Domin Zsuzsanna kolléganő által előzetesen kidolgozott, és szakmailag jóváhagyott program szerinti foglalkozásokon 2017. június 26-tól, hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között. A sikeresen megvalósult program a közösségépítés, hagyományőrzés, egészséges életmód és a környezetvédelem pilléreire épült. Hagyományőrző bemutató keretében ismerkedhettek meg a gyerekek a csikós hagyományokkal, azon belül az ostorkészítés fortélyaival. Régi idők – dédszüleik – játékait sajátíthatták el, majd fergeteges táncházi délutánon vettek részt. Környezeti nevelést támogató előadást hallgathattak meg elismert természetvédelmi szakember Péchy Tamás tolmácsolásával” Hogyan tudjuk megőrizni a Földet” címmel. A környezetvédelmi ismeretek elmélyítését erdőről szóló akadályverseny segítette. Közösség építését sok játék, csoportonkénti bemutatkozás, közös éneklés segítette, és kirándulás tette teljessé. A tábor pénteki zárásához közeledve a leggyakoribb résztvevői kérdés az volt:”Ugye jövőre is lesz tábor?” Mi szervezők reméljük, hogy a következő tanév végén ismét kellemes hetet tölthetünk majd együtt. Köszönjük a tábor szervezésében és lebonyolításában aktívan résztvevők munkáját!

Fenntartó

Gyermekfelügyelet:

hétköznap: 07-18 óráig