+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Hírek, események

Tájékoztató

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2023. május 8. és augusztus 31. között...

bővebben

Felvételi körzetek

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b)...

bővebben

Az általános iskolába történő beiskolázási tájékoztató

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

KIFIR általános iskolai jelentkezők tájékoztatója

Középfokú felvételi eljárás rendje

Tájékoztató felvételizőknek

Tájékoztató a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról

 

KLIK Szakmai pályázat

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a köznevelési intézmények pedagógusai és intézményi munkaközösségei által kidolgozott helyben működő szakmai programok és jó gyakorlatok alkalmazásának és elterjesztésének támogatására kiírt szakmai pályázat keretén belül 970 000 Ft-tal támogatja pedagógiai munkánkat a FONTOS A MEZŐNK projekt megvalósításához. A pályázat keretén belül elindított beszerzések eredményeként iskolabútorok és oktatási eszközök már meg is érkezett a tagiskolába. A tanulókörnyezet színvonalának emelése érdekében Apaj Község Önkormányzata támogatásával pedig 2 tanteremben újíthattuk meg a tanulói bútorzatot. Fontos a mezőnk – nagy létszámú – pedagógiai programunk projektje. A Fontos az erdőnk évek óta működő projektjének új, kiegészítő modulja, melyben a megismerés fő forrása az önálló és csoportos tapasztalás. Célja az iskola környéki füves élőhely „monitorozó feltérképezése” a környezeti nevelés módszereivel. A 16 foglalkozás – a Föld Napján bemutatásra kerülő – diákok által készített 16 produktummal zárul. Dokumentálása az aktuális ökoiskolai beszámolóban történik; hagyományos órakeretet változatlanul hagyja; tananyaghoz, műveltségi területhez köthető. A projekt várható – E-KRÉTA rendszerében mérhető – eredménye a projektmunka értékeléseként kapott tanulói érdemjegyek számának növekedése, a természettudományos tantárgyak esetén a tanóra alatti – e-naplóban dokumentált – tanulói dicséretek számának növekedése, 2019-20-as tanév indításakor természetvédelmi szakkörre jelentkező diákok számának növekedése. A 16 foglalkozás – Föld Napján bemutatásra kerülő – 16 produktummal zárul.

Napközi Erzsébet-tábor Apajon

Tagintézményünk pályázatot nyújtott be, majd nyert az Erzsébet a Kárpát -medencei Gyermekekért Alapítványhoz egy helyi igényeket követő, szülőkkel, pedagógusokkal együttműködő napközi-tábor életre hívásához. 54 fős diákcsoportunk tagjai képletes összeg befizetésével vehettek részt – Miklósné Domin Zsuzsanna kolléganő által előzetesen kidolgozott, és szakmailag jóváhagyott program szerinti foglalkozásokon 2017. június 26-tól, hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között. A sikeresen megvalósult program a közösségépítés, hagyományőrzés, egészséges életmód és a környezetvédelem pilléreire épült. Hagyományőrző bemutató keretében ismerkedhettek meg a gyerekek a csikós hagyományokkal, azon belül az ostorkészítés fortélyaival. Régi idők – dédszüleik – játékait sajátíthatták el, majd fergeteges táncházi délutánon vettek részt. Környezeti nevelést támogató előadást hallgathattak meg elismert természetvédelmi szakember Péchy Tamás tolmácsolásával” Hogyan tudjuk megőrizni a Földet” címmel. A környezetvédelmi ismeretek elmélyítését erdőről szóló akadályverseny segítette. Közösség építését sok játék, csoportonkénti bemutatkozás, közös éneklés segítette, és kirándulás tette teljessé. A tábor pénteki zárásához közeledve a leggyakoribb résztvevői kérdés az volt:”Ugye jövőre is lesz tábor?” Mi szervezők reméljük, hogy a következő tanév végén ismét kellemes hetet tölthetünk majd együtt. Köszönjük a tábor szervezésében és lebonyolításában aktívan résztvevők munkáját!

Fenntartó

Gyermekfelügyelet:

hétköznap: 07-18 óráig