+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Tantestület, munkatársaink

Tantestület és további iskolai dolgozók

2021/22-es tanév

Igazgató: Ácsné Jaksa Szilvia

Tagintézmény-vezető: Pailinger István (biológia, kémia, természetismeret)

E-mail: istvan.pailinger@apajsuli.hu

Osztályfőnökök

1.     osztály Kecső Józsefné tanító, technika
2.     osztály Fülöpné Aknai Rita tanító, ének-zene
3.     osztály Gombárné Nagy Szilvia tanító, testnevelés
4.     osztály Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia tanító,német nyelv
5.     osztály Morvayné Pataki Andrea matematika, fizika
6.     osztály Horváthné Nagy Mónika történelem, filozófia
7.     osztály Földváriné Pergel Andrea tanító, magyar nyelv, fejlesztőpedagógus
8.     osztály Joó-Rövid Szilvia testnevelés

 

Tanítók, tanárok aktuálisan tanított tantárgyai

Földváriné Balikó Mariann ének
Földváriné Pergel Andrea magyar nyelv, fejlesztő pedagógus
Fülöpné Aknai Rita tanító, ének
Gombárné Nagy Szilvia tanító
Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia tanító, német nyelv
Horváth-Nagy Mónika történelem, erkölcstan
Joó-Rövid Szilvia testnevelés
Kecső Józsefné tanító, technika
Mészáros Ágnes tanító
Miklósné Domin Zsuzsanna tanító
Morvayné Pataki Andrea matematika
Novák Pál digitális kultúra, informatika, fizika
Pailinger István kémia, biológia, természetismeret
Svarkainé Mórus Melinda rajz
Szappanos Tamás testnevelés, matematika
Tóth Ágnes gyógypedagógus

 

Református hitoktató: Szabó Péter

Római katolikus hitoktató: Fazekas Gábor

 

Titkárság

Móriczné Miklós Katalin – iskolatitkár

E-mail: titkarsag@apajsuli.hu

Telefon: +36 308 500 279

Takarító

Szanyó Sándorné

Fenntartó