+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Tantestület, munkatársaink

Tantestület és további iskolai dolgozók

2020/21-es tanév

Igazgató: Ácsné Jaksa Szilvia

Tagintézmény-vezető: Pailinger István (biológia, kémia, természetismeret)

E-mail: istvan.pailinger@apajsuli.hu

Telefon: +36 308 500 249

Osztályfőnökök

1.     osztály Fülöpné Aknai Rita tanító, ének-zene
2.     osztály Mező Imréné tanító, magyar nyelv
3.     osztály Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia tanító, német nyelv
4.     osztály Kecső Józsefné tanító, technika
5.     osztály Földváriné Pergel Andrea tanító, magyar nyelv, fejlesztőpedagógus
6.     osztály Földváriné Pergel Andrea tanító, magyar nyelv, fejlesztőpedagógus
7.     osztály Joó-Rövid Szilvia testnevelés
8.     osztály Morvayné Pataki Andrea matematika, fizika

 

Tanítók, tanárok aktuálisan tanított tantárgyai

Földváriné Balikó Mariann ének
Földváriné Pergel Andrea magyar nyelv, fejlesztő pedagógus
Fülöpné Aknai Rita tanító, ének
Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia tanító, német nyelv
Horváth-Nagy Mónika történelem, erkölcstan
Joó-Rövid Szilvia testnevelés
Kecső Józsefné tanító
Mészáros Ágnes tanító
Miklósné Domin Zsuzsanna tanító
Morvayné Pataki Andrea matematika
Novák Pál informatika, fizika
Pailinger István kémia, biológia, természetismeret
Svarkainé Mórus Melinda rajz
Szappanos Tamás testnevelés, matematika
Tóth Ágnes gyógypedagógus

 

Református hitoktató: Szabó Péter

Római katolikus hitoktató: Fazekas Gábor

Óvodai és iskolai szociális segítő: Tigyi Balázs

 

Titkárság

Móriczné Miklós Katalin – iskolatitkár

E-mail: titkarsag@apajsuli.hu

Telefon: +36 308 500 279

Takarító

Szanyó Sándorné

Fenntartó