+36 308 500 279 titkarsag@apajsuli.hu

Arany János Általános Iskola Apaj

Továbbtanulás

Továbbtanulással kapcsolatos új információk:

Megjelent az Oktatási Hivatal honlapján a középfokú felvételire vonatkozó tájékozató:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso?fbclid=IwAR2ta3rqt7kl0vHdPtIBjJHG9lLfkiAbf7zCVarfbDQUmu1FX0ZeeelARAM

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a 2022/2023. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit, felvételi tájékoztatóit.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját. A tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.

A KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső modulja tartalmazza a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

A programból leszűrhetők a − megadott keresési feltételeknek megfelelő − vizsgaszervező intézmények adatai, valamint az intézmény azon feladatellátási helyeinek adatai, ahol valamely tanulmányi területen az írásbeli felvételi vizsgán való részvételt kérik.

A jelentkezési határidő: 2021. december 3.

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

  • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót.

    A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni:Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület

  • papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

    A jelentkezési lap erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető:Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)

    A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére linken elérhető rövid összefoglalót, amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfontosabb információkat is tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó további részletes információkat találhatnak az alábbi linkekre kattintva:

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév felvételi eljárás rendjéről:

Kedves Szülők! Kedves Továbbtanuló Diákok!

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi linkekre kattintva érhető el információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

Különösen szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül – függetlenül attól, hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen munkarendben tanul – a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg. A szakértői vélemény tartalmazza annak megállapítását, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló milyen nehézséggel küzd (sajátos nevelési igényű, a továbbiakban: SNI, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a továbbiakban: BTMN), valamint mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét, amelyek a tanulót a tanulmányai során megilletik. Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltak középfokú felvételi eljárás során való alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb forduljanak a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsághoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek – az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint – közösen kell dönteniük. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! A felvételi lapok aláírására vonatkozó részletes tájékoztató letölthető az alábbi linkről.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

 

Fenntartó